Pixellu SmartAlbums 2 renk profilleri

Pixellu SmartAlbums 2 renk profilleri

Pixellu SmartAlbums 2 renk profilleri
(Desteklenen görüntü rengi profil )

Pixellu SmartAlbums 2 renk profilleri, Desteklenen görüntü rengi profil formatlarına uygun olmayan içeriklerde “Missing Color Profile” (Geçersiz Renk Profili) uyarısı alabilirsiniz.

Missing Color Profile uyarısı çözümü

Pixellu SmartAlbums 2 şu anda aşağıdaki görüntü rengi profillerini desteklemektedir:

  • sRGB
  • Adobe RGB 1998
  • ProPhoto RGB
  • ColorMatch RGB 
  • Apple RGB

Kaynak:
https://smartalbums-2-support.pixellu.com/article/463-supported-color-formats

https://smartalbums-2-support.pixellu.com/article/463-supported-color-formats

Bir Cevap Yazın